Stiftelsens ändamål

Ethnic Studies & Development Foundation har till ändamål att studera och förmedla kunskap om olika kulturer/normer för att öka toleransen mellan folkgrupper i samhället, såväl nationellt som internationellt, samt bedriva nytänkande och innovativ verksamhet. Läs mer >

Om stiftelsen

Stiftelsen grundades 1995 av företagaren Antonijo Trpevski som en reaktion av de etniska konflikterna på balkan under kriget i det forna Jugoslavien i början av 90-talet. I egenskap av professionell tolk kom Antonijo Trpevski i mycket nära kontakt med alla krigsskadade… Läs mer >

Projekt

År 2000 genomfördes arbete och forskning i egen regi lett av Ph.D. Utz Mcnight – bitr. professor vid Malmö Högskola IMER-utbildning (Internationell Migration och Etniska Relationer) som heltidsanställdes av stiftelsen med uppgift att ta fram ”kulturinformationsseminarier” Läs mer

Kontakta oss

ESDF Ethnic Studies Development Foundation Adress: Föreningsgatan 15 Postnr. 211 22 Malmö E-post: info@esdf.info Vi på karta >