Ansökan

Komplett ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 1 februari.
Bidrag för dessa ändamål utbetalas en gång årligen under juni månad.

Blanketten kan ifyllas direkt från din dator. Ifylld blankett skrivs ut och skickas in underskriven till stiftelsen.
Ansökningsblankett >>

För att kunna fylla i ansökningsblanketten så måste programmet Acrobat Reader finnas på din dator. Om du inte har det kan det laddas ner >> här

 

Återrapportering

Den som kommit i åtnjutande av bidrag/stipendier ska till stiftelsen lämna en återrapportering vilken ska innehålla

  1. Person- eller organisationsnummer,
  1. Redovisning för medlens användning och
  1. Redogörelse över vunna resultat.

Återrapporteringen ska avges senast den 31 maj året efter det då bidrag/stipendier beviljats.