Blog

Om stiftelsen

Stiftelsen grundades 1995 av företagaren Antonijo Trpevski som en reaktion av de etniska konflikterna på balkan under kriget i det forna Jugoslavien i början av 90-talet. I egenskap av professionell tolk kom Antonijo Trpevski i mycket nära kontakt med alla krigsskadade… Läs mer >