Blog

Projekt

År 2000 genomfördes arbete och forskning i egen regi lett av Ph.D. Utz Mcnight – bitr. professor vid Malmö Högskola IMER-utbildning (Internationell Migration och Etniska Relationer) som heltidsanställdes av stiftelsen med uppgift att ta fram ”kulturinformationsseminarier” Läs mer