Blog

Stiftelsens ändamål

Ethnic Studies & Development Foundation har till ändamål att studera och förmedla kunskap om olika kulturer/normer för att öka toleransen mellan folkgrupper i samhället, såväl nationellt som internationellt, samt bedriva nytänkande och innovativ verksamhet. Läs mer >