Projekt av betydelse

Ett axplock av stiftelsens arbete

År 2000 genomfördes arbete och forskning i egen regi lett av Ph.D. Utz Mcnight – bitr. professor vid Malmö Högskola IMER-utbildning (Internationell Migration och Etniska Relationer) som heltidsanställdes av stiftelsen med uppgift att ta fram ”kulturinformationsseminarier” med syfte att öka förståelsen och toleransen mellan olika etniska grupper i samhället. Seminarierna riktades främst till den offentliga sektorn. Projektet omfattades av ett flertal kostnadsfria föreläsningar till offentliganställda personer men var även öppna för allmänheten.

Områden som det hölls föreläsningar i var bl.a.:

–       diskrimineringens mekanismer

–       fördomar

–       definition av kultur

–       insikt

–       verktyg för att agera

 

År 2001 bedrevs egen forskning med assistans av Lunds Universitet, detta arbete ledde till en rapport vilken användes av Migrationsverket vilket i sin tur låg till grund för en rapport till Sveriges regering.