Stiftelsens ändamål

Ethnic Studies & Development Foundation har till ändamål

  • att studera och förmedla kunskap om olika kulturer/normer för att öka toleransen mellan folkgrupper i samhället, såväl nationellt som internationellt, samt bedriva nytänkande och innovativ verksamhet. Detta ska ske genom att stiftelsen bedriver verksamhet i egen regi eller att man genom forskningsbidrag och stipendier till sökanden uppnår detta syfte. Härutöver ska stiftelsen på lämpligt sätt bedriva hjälpverksamhet bland behövande. Resultatet av de genomförda studierna ska publiceras och exploateras genom stiftelsens försorg.