Stipendier och stödinsatser

–       Barnfonden                                                                                                    70 000 kr

–       Doktorand Ahmed Gholam vid Lunds Universitet                                           5 000 kr

–       Tärnaskolan i Skurup                                                                                       6 000 kr

–       Psykolog Katerina Aspegren                                                                           9 000 kr

–       Center of rehabilitation and education, Skopje Makedonien                           5 000 kr

–       UMAS Barnkliniken                                                                                        15 000 kr

–       Tolkförbundets lokala avdelning i Malmö                                                       10 000 kr

–       Antidiskrimineringsbyrån – aktivitetsstöd                                                         5 000 kr

–       Forskare Louise Bayard-Bufield                                                                       5 000 kr